Site Logotype
Slide

Book Appointment

Leave your contacts and we will get back to you asap. We are here to help you.

  Đặt hẹn

  Để đặt hẹn, xin hãy gọi điện số này.
  Quý khách cũng có thể đặt hẹn qua Facebook, Instagram.

  LIÊN LẠC
  Tel: 02835358280
  Zalo: 0812029556
  THỜI GIAN LÀM VIỆC

  10:00 - 21:00 (Trừ Thứ Hai và các kỳ nghỉ lễ dài)

  Liên hệ

  Xin sử dụng form bên dưới nếu có thắc mắc về Salon hay các sản phẩm được bán tại Salon.

   Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022

   CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP VÀ SỨC KHỎE ITO (sau đây gọi là “Công ty”) công nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân khách hàng và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng theo chính sách sau đây.

   Định nghĩa Thông tin Cá nhân

   Thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân và đề cập đến thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, nơi làm việc, v.v.

   Xử lý Thông tin Cá nhân

   Công ty tuân thủ các luật và quy định liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân, thiết lập các quy định nội bộ và xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

   Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

   Sau khi thông báo hoặc công bố mục đích sử dụng, Công ty thu thập đúng phạm vi thông tin cần thiết và sử dụng thông tin đó trong phạm vi mục đích sử dụng. Ngoài ra khi thuê ngoài phân phối hay xử lý dữ liệu…, thông tin các nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho nhà thầu bên ngoài sau khi được giám sát cần thiết và thích hợp. Ngoài ra, với mục đích sử dụng nêu trên, Công ty có thể thực hiện các biện pháp cần thiết và chia sẻ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và lịch sử mua sản phẩm giữa các công ty liên kết của chúng tôi.
   Thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp cho Công ty có thể được sử dụng cho các mục đích sau, ngoài việc được thông báo và công bố riêng lẻ.
   – Cung cấp giao hàng và dịch vụ cho các sản phẩm, v.v. mà khách hàng đã đăng ký;
   – Hướng dẫn và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty ngoài các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê ở trên;
   – Liên hệ hỗ trợ khách hàng;
   – Thực hiện bảng hỏi, khảo sát, nghiên cứu, v.v …;
   – Phân phối quảng cáo vào mục tiêu theo hành vi sử dụng của các nhà phân phối quảng cáo như Google, Meta, VNG, v.v.;
   – Phân tích thông tin thuộc tính, lịch sử hành vi, v.v. mà Công ty có được để hiểu sở thích, thị hiếu của khách hàng, v.v.;
   – Trả lời các câu hỏi

   Cung cấp và Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Bên Thứ ba

   Công ty sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau.
   – Khi Công ty thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng;
   – Khi thông tin cá nhân được cung cấp cùng với sự thành công trong kinh doanh do sáp nhập hoặc các lý do khác;
   – Khi cần hợp tác với các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc những người được giao phó thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, và khi sự đồng ý của khách hàng có thể cản trở việc thực hiện các công việc có liên quan;
   – Khi có sự cho phép của Luật về bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định khác

   Các biện pháp bảo mật cho thông tin cá nhân

   Để phòng tránh mất mát, rò rỉ, giả mạo, truy cập trái phép, v.v. thông tin cá nhân, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp và nỗ lực cho các biện pháp an toàn. Ngoài ra, Công ty sẽ liên tục xem xét việc xử lý thông tin cá nhân, bao gồm cả chính sách này, bằng cách thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung, v.v. Nếu Công ty sửa đổi chính sách này và việc xử lý thông tin cá nhân, Công ty sẽ thông báo trên trang này.

   Sử dụng công cụ phân tích

   Cookie được sử dụng làm tài liệu tham khảo để cải thiện dịch vụ và cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách hiểu tình trạng sử dụng của các dịch vụ do trang web này cung cấp.

   Sử dụng Google Analytics
   Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ do Google Inc. cung cấp, để hiểu tình trạng sử dụng của trang web này. Google Analytics sử dụng cookie do Công ty cấp để phân tích tình trạng sử dụng trang web này.
   Công ty nhận kết quả phân tích từ Google, Inc. và hiểu tình trạng của các lượt truy cập vào trang web này của khách hàng của chúng tôi. Thông tin khách hàng được Google Analytics thu thập, ghi lại và phân tích không bao gồm bất kỳ thông tin xác định một cá nhân cụ thể nào. Ngoài ra, những thông tin đó được Google, Inc. quản lý dựa trên chính sách bảo mật của nó.
   – Điều khoản dịch vụ của Google Analytics
   – Chính sách quyền riêng tư của Google
   Gửi quảng cáo sử dụng Cookie

   Công ty có thể sử dụng dịch vụ quảng cáo của các nhà phân phối quảng cáo như Google, Meta và VNG, v.v. để phát thông báo (quảng cáo) khi một người đã từng truy cập trang web này trước đây vào một trang cụ thể. Vào thời điểm đó, cookie được sử dụng để lấy thông tin lịch sử truy cập trên trang web này.

   Liên hệ về Thông tin Cá nhân

   Mọi thắc mắc, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ trên trang web này.

   Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022

   Điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản và Điều kiện”) xác định các điều khoản sử dụng cho các dịch vụ và sản phẩm bán tại cửa hàng offline và cửa hàng online trên trang web này (sau đây gọi là “Dịch vụ”) của CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP VÀ SỨC KHỎE ITO (sau đây gọi là “Công ty”) Tất cả các khách hàng liên quan đến Dịch vụ này (sau đây gọi là “Người dùng”) sẽ sử dụng Dịch vụ này theo các Điều khoản và Điều kiện này.

   Điều 1 (Ứng dụng)

   Điều khoản và Điều kiện này sẽ áp dụng cho bất kỳ và tất cả các mối quan hệ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ giữa Người dùng và Công ty. Ngoài các Điều khoản và Điều kiện này, Công ty có thể đưa ra các điều khoản khác nhau (sau đây gọi là “Điều khoản Cá nhân”) như các quy tắc sử dụng, v.v. liên quan đến Dịch vụ này. Bất kể tên của chúng là gì, các Điều khoản riêng lẻ này sẽ cấu thành một phần của Điều khoản và Điều kiện. Nếu các quy định của Điều khoản và Điều kiện xung đột với các quy định của Điều khoản riêng lẻ trong đoạn trước, thì các quy định của Điều khoản riêng lẻ sẽ được ưu tiên trừ khi được quy định khác trong Điều khoản Riêng.

   Điều 2 (Đăng ký Sử dụng)

   Trong Dịch vụ này, người đăng ký sẽ đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này, đăng ký người dùng theo phương thức do Công ty chỉ định và Công ty sẽ thông báo cho người đăng ký chấp thuận điều này và việc đăng ký sẽ được hoàn tất. Nếu Công ty xác định rằng người nộp đơn đăng ký người dùng có bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể không chấp thuận đơn đăng ký người dùng và cũng sẽ không có nghĩa vụ tiết lộ lý do.
   – Nếu thông tin sai được gửi khi đăng ký người dùng
   – Khi đơn đăng ký từ một người đã vi phạm Điều khoản và Điều kiện này
   – Ngoài ra, khi Công ty xác định việc đăng ký của người dùng là không phù hợp

   Điều 3 (Quản lý ID Người dùng và Mật khẩu)

   Người dùng phải tự chịu trách nhiệm quản lý ID người dùng và mật khẩu của mình cho Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, người dùng không được chuyển hoặc cho bên thứ ba mượn ID người dùng và mật khẩu hoặc chia sẻ chúng với bên thứ ba. Nếu ID người dùng và mật khẩu khớp với thông tin đăng ký và Người dùng đã đăng nhập, Công ty sẽ coi nó được sử dụng bởi người dùng đã đăng ký ID người dùng đó. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra bởi việc sử dụng ID người dùng và mật khẩu của bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp cố ý hoặc sơ suất của phía Công ty.

   Điều 4 (Hợp đồng mua bán)

   Trong Dịch vụ này, hợp đồng mua bán sẽ được ký kết khi Người dùng đăng ký mua hàng cho Công ty và Công ty thông báo rằng đơn đăng ký đã được chấp nhận. Ngoài ra, quyền sở hữu sản phẩm sẽ được chuyển cho Người dùng khi công ty giao sản phẩm cho công ty vận chuyển. Nếu công ty vận chuyển không tồn tại trong giao dịch, nó sẽ được chuyển cho Người dùng khi Công ty giao sản phẩm cho Người dùng.
   Nếu Người dùng rơi vào bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể hủy bỏ hợp đồng mua bán được nêu trên mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
   – Nếu Người dùng vi phạm các Điều khoản và Điều kiện;
   – Nếu việc giao sản phẩm không được hoàn thành do không xác định được địa chỉ giao hàng hoặc do vắng mặt lâu ngày;
   – Các trường hợp khác khi nhận thấy rằng mối quan hệ tin cậy giữa Công ty và Người dùng đã bị phá hoại

   Hoàn hàng, hoàn tiền, đổi hàng kiểm tra, sửa chữa, v.v. liên quan đến dịch vụ này sẽ dựa trên Chính sách do Công ty quy định riêng.

   Điều 5 (Quyền sở hữu trí tuệ)

   Bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của hình ảnh sản phẩm và các nội dung khác được cung cấp bởi Dịch vụ này (sau đây gọi là “Nội dung”) thuộc về các chủ sở hữu quyền hợp pháp như Công ty của chúng tôi và các nhà cung cấp Nội dung. Người dùng bị cấm sao chép, in lại, thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ mục đích thứ cấp nào khác mà không được phép.

   Điều 6 (Các điều cấm)

   Khi sử dụng Dịch vụ này, Người dùng không được thực hiện các hành vi sau đây.
   – Các hành vi vi phạm pháp luật hoặc trật tự công cộng và đạo đức;
   – Các hành vi liên quan đến hoạt động tội phạm;
   – Các hành vi vi phạm bản quyền, quyền nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác có trong Dịch vụ;
   – Các hành vi phá hủy hoặc can thiệp vào các chức năng của máy chủ hoặc mạng của Công ty;
   – Các hành vi sử dụng có tính chất thương mại các thông tin thu được từ Dịch vụ này
   – Các hành vi có thể gây trở ngại cho hoạt động của Dịch vụ của chúng tôi;
   – Các hành vi truy cập trái phép hoặc cố thử truy cập trái phép;
   – Các hành vi thu thập hoặc tích lũy Thông tin cá nhân về Người dùng khác;
   – Các hành vi mạo danh Người dùng khác;
   – Các hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp lợi ích cho các thế lực chống đối xã hội liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi;
   – Các hành vi khác mà Công ty cho là không phù hợp

   Điều 7 (Tạm ngừng Cung cấp Dịch vụ, v.v.)

   Nếu Công ty xác định rằng tồn tại bất kỳ lý do nào sau đây, Công ty có thể tạm dừng hoặc làm gián đoạn việc cung cấp toàn bộ hoặc một phần của Dịch vụ mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
   – Khi thực hiện kiểm tra bảo trì hoặc cập nhật các phương tiện, thiết bị, hệ thống máy tính, v.v. liên quan đến Dịch vụ này;
   – Khi việc cung cấp Dịch vụ này trở nên khó khăn do các nguyên nhân bất khả kháng như động đất, sét đánh, hỏa hoạn, mất điện, bệnh truyền nhiễm hoặc thiên tai, v.v.;
   – Khi máy tính hoặc đường truyền liên lạc, v.v … dừng do tai nạn;
   – Ngoài ra, khi Công ty xác định khó có thể cung cấp Dịch vụ này

   Công ty, bất kể lý do là gì, sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà Người dùng hoặc bên thứ ba phải gánh chịu do việc tạm ngừng hoặc gián đoạn cung cấp Dịch vụ này.

   Điều 8 (Hạn chế Sử dụng và Hủy đăng ký)

   Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, Công ty có thể hạn chế việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần Dịch vụ hoặc hủy đăng ký của người dùng mà không cần thông báo trước cho Người dùng.
   – Nếu vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện;
   – Nếu thông tin đã đăng ký là sai sự thật;
   – Khi thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ được Người dùng báo cáo là phương thức thanh toán bị tạm ngưng;
   – Khi có sự mặc định về nghĩa vụ thanh toán như phí;
   – Khi không có phản hồi trong một khoảng thời gian nhất định đối với thông tin liên lạc từ Công ty;
   – Khi Dịch vụ này không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định kể từ lần sử dụng cuối cùng;
   – Ngoài ra, khi Công ty xác định việc sử dụng Dịch vụ này là không phù hợp

   Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào mà Người dùng phải chịu do các hành động của Công ty theo Điều khoản này.

   Điều 9 (Rời nhóm)

   Người dùng có thể rút khỏi dịch vụ này theo thủ tục được quy định.

   Điều 10 (Điều khoản từ chối bảo hành và ngoại lệ)

   Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ không có khiếm khuyết về mặt thực tế hoặc pháp lý (bao gồm tính an toàn, độ tin cậy, tính chính xác, tính hoàn chỉnh, tính hiệu quả, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, các khiếm khuyết về bảo mật, lỗi, lỗi, vi phạm quyền, v.v.). Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do Dịch vụ này gây ra cho Người dùng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào (Bao gồm cả các trường hợp Công ty hoặc Người sử dụng thấy trước hoặc có thể thấy trước việc xảy ra thiệt hại) phát sinh từ các trường hợp đặc biệt trong số các thiệt hại gây ra cho Người dùng do sự mặc định hoặc do sơ suất của Công ty (loại trừ sơ suất quá mức). Ngoài ra, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ giao dịch, thông tin liên lạc, tranh chấp nào, v.v. phát sinh giữa Người dùng và Người dùng khác hoặc bên thứ ba liên quan đến Dịch vụ này.

   Điều 11 (Thay đổi Nội dung Dịch vụ, v.v.)

   Công ty có thể thay đổi Nội dung của Dịch vụ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ mà không cần thông báo cho Người dùng và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho Người dùng do điều này.

   Điều 12 (Thay đổi Điều khoản và Điều kiện)

   Công ty có quyền thay đổi Điều khoản và Điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho Người dùng nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, nếu Người dùng bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi Điều khoản và Điều kiện này, khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với Điều khoản và Điều kiện sau thay đổi.

   Điều 13 (Xử lý Thông tin Cá nhân)
   Công ty sẽ xử lý hợp lý Thông tin Cá nhân có được thông qua việc sử dụng Dịch vụ này theo “Chính sách quyền riêng tư” của Công ty.
   Điều 14 (Thông báo hoặc Truyền thông)

   Thông báo hoặc liên lạc giữa Người dùng và Công ty sẽ được thực hiện theo phương thức do Công ty quy định. Trừ khi Người dùng gửi thông báo thay đổi theo phương thức do Công ty xác định riêng, Công ty sẽ coi thông tin liên hệ đã đăng ký hiện tại là hợp lệ. Công ty sẽ thông báo hoặc truyền đạt thông tin liên hệ có liên quan, và nó sẽ được coi là đã đến tay Người dùng tại thời điểm gửi.

   Điều 15 (Cấm Chuyển giao Quyền và Nghĩa vụ)

   Người dùng không được chuyển nhượng hoặc cầm cố quyền lợi hoặc nghĩa vụ theo quy định này hoặc tình trạng hợp đồng sử dụng cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

   Điều 16 (Luật điều chỉnh và quyền tài phán)

   Luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sẽ chi phối việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện. Ngoài ra, liên quan đến Dịch vụ này, việc áp dụng Công ước Liên hợp quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế sẽ bị loại trừ. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến Dịch vụ này, tòa án có thẩm quyền xét xử là toàn án tại địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty sẽ là tòa án có thẩm quyền duy nhất.

   Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022
   Hoàn trả, Hoàn tiền, Đổi hàng của Dịch vụ

   Xin lưu ý rằng về nguyên tắc, CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP VÀ SỨC KHỎE ITO (sau đây được gọi là “Công ty”) không chấp nhận bất kỳ việc hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng nào cho các dịch vụ của chúng tôi.

   Xử lý liệu trình điều trị

   Xin lưu ý rằng cácgói liệu trình không thể được hoàn trả, hoàn tiền hoặc trao đổi vì bất kỳ lý do gì, ngay cả trong thời hạn sử dụng.
   Gói liệu trình có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
   Giá trị còn lại của gói liệu trình hết hạn sẽ bằng 0, bất kể giá mua là bao nhiêu.
   Khi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ gói liệu trình cho người khác mà chưa hết hạn, thủ tục sẽ được thực hiện ngay sau khi xác nhận được danh tính của cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.

   Thủ tục hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng đối với thiết bị sử dụng tại nhà

   Nếu khách hàng có nhu cầu hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.
   Theo nguyên tắc chung, Công ty chấp nhận hoàn trả, hoàn tiền và đổi hàng trong vòng 1 tuần sau khi mua mới thiết bị gia dụng. Hoàn trả, hoàn tiền và đổi hàng chỉ được giới hạn cho các lỗi ban đầu. Ngoài ra, nếu đã qua 1 tuần kể từ khi mua mới thiết bị sử dụng tại nhà, Công ty sẽ không thể chấp nhận hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi hàng cho bất cứ lý do nào.
   Để hoàn trả, hoàn tiề hay đổi hàng thiết bị gia dụng cần có những nội dung sau, quý khách vui lòng chuẩn bị trước.
   – Phiếu thu hoặc hóa đơn VAT
   – Thân máy của thiết bị sử dụng tại nhà
   – Bộ phụ kiện đầy đủ của thiết bị sử tại nhà (hộp, sách hướng dẫn, v.v.)

   Sau khi nhận lại thiết bị sử dụng tại nhà của khách hàng, Công ty sẽ bắt đầu thủ tục hoàn trả, hoàn tiền và đổi hàng.
   Xin lưu ý rằng phương thức hoàn tiền và số ngày cần để thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng khi đặt hàng.
   Khi quá trình hoàn tiền hoàn tất, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng rằng việc hoàn tiền đã được hoàn tất.

   Hoàn trả do lỗi ban đầu của thiết bị sử dụng tại nhà

   Công ty sẽ hoàn trả toàn bộ giá thiết bị sử dụng tại nhà hoặc đổi lấy thiết bị sử dụng tại nhà tương tự.

   Trường hợp không thể hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng đối với thiết bị sử dụng tại nhà

   – Khi sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà;
   – Khi thiết bị sử dụng tại nhà không có lỗi ban đầu;
   – Sau 1 tuần kể từ khi mua thiết bị sử dụng tại nhà;
   – Khi không có đủ thân máy thiết bị sử dụng tại nhà và các phụ kiện đi kèm (hộp, sách hướng dẫn sử dụng, v.v.);
   – Khi xảy ra trầy xước hoặc hư hỏng trong môi trường của khách hàng;
   – Khi khách hàng không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của công ty chúng tôi, v.v.

   Thủ tục hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng đối với các mặt hàng khác

   Xin lưu ý rằng, về nguyên tắc, Công ty không chấp nhận hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi hàng đối với các sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà.

   Thay đổi điều kiện hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng

   Công ty có quyền thay đổi chính sách Hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho khách hàng nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, nếu khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi chính sách Hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng, khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với chính sách sau thay đổi. Ngoài ra, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc này gây ra cho khách hàng.

   Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022
   Thủ tục kiểm tra và sưa chữa thiết bị sử dụng tại nhà

   Quý khách có nhu cầu kiểm tra, sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form liên hệ.
   Theo nguyên tắc, CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP VÀ SỨC KHỎE ITO (sau đây được gọi là ”Công ty“) sẽ chỉ chấp nhận một lần kiểm tra miễn phí trong vòng một năm kể từ khi mua mới một thiết bị sử dụng tại nhà. Từ lần kiểm tra thứ 2 trở đi sẽ tính phí ngay cả khi còn trong 1 năm kể từ ngày mua.
   Công ty sẽ thông báo phí sửa chữa cho khách hàng sau khi kiểm tra, và sẽ bắt đầu sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà sau khi chúng tôi nhận được thanh toán. Ngoài ra, nếu quá một tuần kể từ khi khách hàng nhận được thông báo thiết bị sau sửa chữa đã được gửi tới Công ty, bất kể lý do gì, Công ty sẽ không chấp nhận hoàn hàng, hoàn tiền, đổi hàng, kiểm tra lại miễn phí và sửa chữa lại miễn phí.
   Các nội dung sau đây là bắt buộc đối với việc kiểm tra và sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà.
   – Biên lai, hóa đơn VAT, hoặc lịch sử mua hàng từ công ty chúng tôi
   – Thân máy thiết bị sử dụng tại nhà
   – Bộ phụ kiện thiết bị sử dụng tại nhà

   Khi việc kiểm tra hoặc sửa chữa hoàn thành, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng.
   Xin lưu ý rằng, về nguyên tắc, Công ty không chấp nhận kiểm tra hoặc sửa chữa đối với các sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà do Công ty bán.

   Các vấn đề sau sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà

   Được kiểm tra lại miễn phí 1 lần trong vòng 1 tuần kể từ ngày sản phẩm sử dụng tại nhà đã sửa được gửi tới công ty và khách hàng nhận được thông báo.

   Các trường hợp không nhận kiểm tra và sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà

   – Trường hợp sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà do Công ty bán
   – Trường hợp thiết bị gia dụng do Công ty ngừng bán hàng và đã qua một năm kể từ ngày mua mới
   – Trong trường hợp khách hàng không có đầy đủ thiết bị gia dụng và phụ kiện do Công ty bán
   – Trong trường hợp khách hàng không tuân theo các điều khoản và chính sách của Công ty, v.v.

   Thay đổi điều khoản kiểm tra và sửa chữa

   Công ty có quyền thay đổi chính sách kiểm tra và sửa chữa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho khách hàng nếu thấy cần thiết. Hơn nữa, nếu khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi chính sách kiểm tra và sửa chữa, khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với chính sách sau thay đổi. Ngoài ra, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc này gây ra cho khách hàng.