Site Logotype
Slide

Book Appointment

Leave your contacts and we will get back to you asap. We are here to help you.

  Post Image
  Ưu đãi

  Ưu đãi mừng Giáng sinh 2022

  Ưu đãi mừng Giáng sinh, ITO PHYSIOBEAUTY SALON giảm tới 50%++ cho tất cả các dịch vụ và 20%++ cho tất cả sản phẩm từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 tới ngày 30 tháng 12 ...
  Đọc bài đăng
  Ưu đãi

  Ưu đãi nhân dịp khai trương

  Ưu đãi

  Ưu đãi nhân dịp Pre-Opening

  Menu dịch vụ

  [Menu Dịch Vụ] Facial 3C-EMS

  Menu dịch vụ

  [Menu Dịch Vụ] Body 6C-EMS

  Menu dịch vụ

  [Menu Dịch Vụ] Giảm béo