Site Logotype
Slide

Book Appointment

Leave your contacts and we will get back to you asap. We are here to help you.

  Chính sách bảo mật

  Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022

  CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP & SỨC KHỎE ITO (sau đây gọi là “Công ty”) công nhận tầm quan trọng của thông tin cá nhân khách hàng và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng theo chính sách sau đây.

  Định nghĩa Thông tin Cá nhân

  Thông tin cá nhân là thông tin về một cá nhân và đề cập đến thông tin có thể xác định một cá nhân cụ thể, chẳng hạn như họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số điện thoại, địa chỉ email, nghề nghiệp, nơi làm việc, kết quả đo Inbody và Styku, v.v.

  Xử lý Thông tin Cá nhân

  Công ty tuân thủ các luật và quy định liên quan tới bảo vệ thông tin cá nhân, thiết lập các quy định nội bộ và xử lý thông tin cá nhân một cách thích hợp.

  Thu thập và Sử dụng Thông tin Cá nhân

  Sau khi thông báo hoặc công bố mục đích sử dụng, Công ty thu thập đúng phạm vi thông tin cần thiết và sử dụng thông tin đó trong phạm vi mục đích sử dụng. Ngoài ra khi thuê ngoài phân phối hay xử lý dữ liệu…, thông tin các nhân của khách hàng có thể được cung cấp cho nhà thầu bên ngoài sau khi được giám sát cần thiết và thích hợp. Ngoài ra, với mục đích sử dụng nêu trên, Công ty có thể thực hiện các biện pháp cần thiết và chia sẻ thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và lịch sử mua sản phẩm giữa các công ty liên kết của chúng tôi.
  Thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp cho Công ty có thể được sử dụng cho các mục đích sau, ngoài việc được thông báo và công bố riêng lẻ.
  – Cung cấp giao hàng cho các sản phẩm, v.v. mà khách hàng đã đăng ký;
  – Cung cấp các dịch vụ;
  – Hướng dẫn và cung cấp thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty ngoài các sản phẩm và dịch vụ được liệt kê ở trên;
  – Liên hệ hỗ trợ khách hàng;
  – Thực hiện bảng hỏi, khảo sát, nghiên cứu, v.v …;
  – Phân phối quảng cáo vào mục tiêu theo hành vi sử dụng của các nhà phân phối quảng cáo như Google, Meta, VNG, v.v.;
  – Phân tích thông tin thuộc tính, lịch sử hành vi, v.v. mà Công ty có được để hiểu sở thích, thị hiếu của khách hàng, v.v.;
  – Trả lời các câu hỏi

  Cung cấp và Tiết lộ Thông tin Cá nhân cho Bên Thứ ba

  Công ty sẽ không cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý của khách hàng. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng trong các trường hợp sau.
  – Khi Công ty thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần việc xử lý thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng;
  – Khi thông tin cá nhân được cung cấp cùng với sự thành công trong kinh doanh do sáp nhập hoặc các lý do khác;
  – Khi cần hợp tác với các cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương hoặc những người được giao phó thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật, và khi sự đồng ý của khách hàng có thể cản trở việc thực hiện các công việc có liên quan;
  – Khi có sự cho phép của Luật về bảo vệ thông tin cá nhân và các luật và quy định khác

  Các biện pháp bảo mật cho thông tin cá nhân

  Để phòng tránh mất mát, rò rỉ, giả mạo, truy cập trái phép, v.v. thông tin cá nhân, Công ty sẽ thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp và nỗ lực cho các biện pháp an toàn. Ngoài ra, Công ty sẽ liên tục xem xét việc xử lý thông tin cá nhân, bao gồm cả chính sách này, bằng cách thực hiện các thay đổi, chỉnh sửa hoặc bổ sung, v.v. Nếu Công ty sửa đổi chính sách này và việc xử lý thông tin cá nhân, Công ty sẽ thông báo trên trang này.

  Sử dụng công cụ phân tích

  Cookie được sử dụng làm tài liệu tham khảo để cải thiện dịch vụ và cung cấp dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng bằng cách hiểu tình trạng sử dụng của các dịch vụ do trang web này cung cấp.

  Sử dụng Google Analytics
  Trang web này sử dụng Google Analytics, một dịch vụ do Google Inc. cung cấp, để hiểu tình trạng sử dụng của trang web này. Google Analytics sử dụng cookie do Công ty cấp để phân tích tình trạng sử dụng trang web này.
  Công ty nhận kết quả phân tích từ Google, Inc. và hiểu tình trạng của các lượt truy cập vào trang web này của khách hàng của chúng tôi. Thông tin khách hàng được Google Analytics thu thập, ghi lại và phân tích không bao gồm bất kỳ thông tin xác định một cá nhân cụ thể nào. Ngoài ra, những thông tin đó được Google, Inc. quản lý dựa trên chính sách bảo mật của nó.
  Điều khoản dịch vụ của Google Analytics
  Chính sách quyền riêng tư của Google
  Gửi quảng cáo sử dụng Cookie

  Công ty có thể sử dụng dịch vụ quảng cáo của các nhà phân phối quảng cáo như Google, Meta và VNG, v.v. để phát thông báo (quảng cáo) khi một người đã từng truy cập trang web này trước đây vào một trang cụ thể. Vào thời điểm đó, cookie được sử dụng để lấy thông tin lịch sử truy cập trên trang web này.

  Liên hệ về Thông tin Cá nhân

  Mọi thắc mắc, ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ trên trang web này.