Site Logotype
Slide

Book Appointment

Leave your contacts and we will get back to you asap. We are here to help you.

  Điều khoản Hoàn trả, Hoàn tiền, Đổi hàng

  Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022
  Hoàn trả, Hoàn tiền, Đổi hàng của Dịch vụ

  Xin lưu ý rằng về nguyên tắc, CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP & SỨC KHỎE ITO (sau đây được gọi là “Công ty”) không chấp nhận bất kỳ việc hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng nào cho các dịch vụ của chúng tôi.

  Xử lý liệu trình chăm sóc

  Xin lưu ý rằng các gói liệu trình không thể được hoàn trả, hoàn tiền hoặc trao đổi vì bất kỳ lý do gì, ngay cả trong thời hạn sử dụng.
  Gói liệu trình có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
  Giá trị còn lại của gói liệu trình hết hạn sẽ bằng 0, bất kể giá mua là bao nhiêu.
  Khi chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ gói liệu trình cho người khác mà chưa hết hạn, thủ tục sẽ được thực hiện ngay sau khi xác nhận được danh tính của cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.

  Thủ tục hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng đối với thiết bị sử dụng tại nhà

  Nếu khách hàng có nhu cầu hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi sản phẩm, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua biểu mẫu liên hệ.
  Theo nguyên tắc chung, Công ty chấp nhận hoàn trả, hoàn tiền và đổi hàng trong vòng 1 tuần sau khi mua mới thiết bị sử dụng tại nhà. Hoàn trả, hoàn tiền và đổi hàng chỉ được giới hạn cho các lỗi ban đầu. Ngoài ra, nếu đã qua 1 tuần kể từ khi mua mới thiết bị sử dụng tại nhà, Công ty sẽ không thể chấp nhận hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi hàng cho bất cứ lý do nào.
  Để hoàn trả, hoàn tiền hay đổi hàng thiết bị sử dụng tại nhà cần có những nội dung sau, quý khách vui lòng chuẩn bị trước.
  – Phiếu thu hoặc hóa đơn VAT
  – Thân máy của thiết bị sử dụng tại nhà
  – Bộ phụ kiện đầy đủ của thiết bị sử dụng tại nhà (hộp, sách hướng dẫn, v.v.)

  Sau khi nhận lại thiết bị sử dụng tại nhà của khách hàng, Công ty sẽ bắt đầu thủ tục hoàn trả, hoàn tiền và đổi hàng.
  Xin lưu ý rằng phương thức hoàn tiền và số ngày cần để thực hiện sẽ khác nhau tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà khách hàng sử dụng khi đặt hàng.
  Khi quá trình hoàn tiền hoàn tất, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng rằng việc hoàn tiền đã được hoàn tất.

  Hoàn trả do lỗi ban đầu của thiết bị sử dụng tại nhà

  Công ty sẽ hoàn trả toàn bộ giá thiết bị sử dụng tại nhà hoặc đổi lấy thiết bị sử dụng tại nhà tương tự.

  Trường hợp không thể hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng đối với thiết bị sử dụng tại nhà

  – Khi sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà;
  – Khi thiết bị sử dụng tại nhà không có lỗi ban đầu;
  – Sau 1 tuần kể từ khi mua thiết bị sử dụng tại nhà;
  – Khi không có đủ thân máy thiết bị sử dụng tại nhà và các phụ kiện đi kèm (hộp, sách hướng dẫn sử dụng, v.v.);
  – Khi xảy ra trầy xước hoặc hư hỏng trong môi trường của khách hàng;
  – Khi khách hàng không tuân thủ các điều khoản và điều kiện của công ty chúng tôi, v.v.

  Thủ tục hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng đối với các mặt hàng khác không phải là thiết bị sử dụng tại nhà

  Xin lưu ý rằng, về nguyên tắc, Công ty không chấp nhận hoàn trả, hoàn tiền hoặc đổi hàng đối với các sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà.

  Thay đổi điều kiện hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng

  Công ty có quyền thay đổi chính sách Hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho khách hàng nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, nếu khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi chính sách Hoàn trả, hoàn tiền, đổi hàng, khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với chính sách sau thay đổi. Ngoài ra, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc này gây ra cho khách hàng.