Site Logotype
Slide

Book Appointment

Leave your contacts and we will get back to you asap. We are here to help you.

  Điều khoản kiểm tra và sửa chữa

  Cập nhật lần cuối: ngày 28 tháng 9 năm 2022
  Thủ tục kiểm tra và sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà

  Quý khách có nhu cầu kiểm tra, sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà vui lòng liên hệ với chúng tôi qua form liên hệ.
  Theo nguyên tắc, CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC VẺ ĐẸP & SỨC KHỎE ITO (sau đây được gọi là “Công ty”) sẽ chỉ chấp nhận một lần kiểm tra miễn phí trong vòng một năm kể từ khi mua mới một thiết bị sử dụng tại nhà. Từ lần kiểm tra thứ 2 trở đi sẽ tính phí ngay cả khi còn trong 1 năm kể từ ngày mua.
  Công ty sẽ thông báo phí sửa chữa cho khách hàng sau khi kiểm tra, và sẽ bắt đầu sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà sau khi chúng tôi nhận được thanh toán. Ngoài ra, nếu quá một tuần kể từ khi khách hàng nhận được thông báo thiết bị sử dụng tại nhà sau sửa chữa đã được gửi tới Công ty, bất kể lý do gì, Công ty sẽ không chấp nhận hoàn hàng, hoàn tiền, đổi hàng, kiểm tra lại miễn phí và sửa chữa lại miễn phí.
  Các nội dung sau đây là bắt buộc đối với việc kiểm tra và sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà.
  – Biên lai, hóa đơn VAT, hoặc lịch sử mua hàng từ công ty chúng tôi
  – Thân máy thiết bị sử dụng tại nhà
  – Bộ phụ kiện thiết bị sử dụng tại nhà

  Khi việc kiểm tra hoặc sửa chữa hoàn thành, Công ty sẽ thông báo cho khách hàng.
  Xin lưu ý rằng, về nguyên tắc, Công ty không chấp nhận kiểm tra hoặc sửa chữa đối với các sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà do Công ty bán.

  Các vấn đề sau sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà

  Được kiểm tra lại miễn phí 1 lần trong vòng 1 tuần kể từ ngày thiết bị sử dụng tại nhà đã sửa được gửi tới công ty và khách hàng nhận được thông báo.

  Các trường hợp không nhận kiểm tra và sửa chữa thiết bị sử dụng tại nhà

  ‘ -Trường hợp sản phẩm không phải là thiết bị sử dụng tại nhà do Công ty bán
  – Trường hợp thiết bị sử dụng tại nhà Công ty đã ngừng bán hàng và đã qua một năm kể từ ngày mua mới
  – Trong trường hợp khách hàng không có đầy đủ thiết bị sử dụng tại nhà và phụ kiện do Công ty bán
  – Trong trường hợp khách hàng không tuân theo các điều khoản và chính sách của Công ty, v.v.

  Thay đổi điều khoản kiểm tra và sửa chữa

  Công ty có quyền thay đổi chính sách kiểm tra và sửa chữa bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho khách hàng nếu thấy cần thiết. Hơn nữa, nếu khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ này sau khi thay đổi chính sách kiểm tra và sửa chữa, khách hàng sẽ được coi là đã đồng ý với chính sách sau thay đổi. Ngoài ra, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do việc này gây ra cho khách hàng.